Wykres funkcji homograficznej

Pobierz

Uczeń mając tylkoProgram do rysowania wykresów funkcji.. Funkcją homograficzną nazywamy funkcję wymierną określoną wzorem.. Wykres takiej funkcji nazywamy hiperbolą .. i tą funkcję omówimy poniżej.. Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola lub prosta (w przypadku funkcji liniowej).. Wykres funkcji homograficznej f określonej wzorem f(x)= 7 x f ( x) = 7 x przesunięto o wektor v=[−3,−1] v = [ − 3, − 1] i otrzymano wykres funkcji g (x).. Czasami nazywana jest homografią.. Najprostszym przypadkiem funkcji homograficznej jest jest funkcja: Jej wykresem jest krzywa zwana hiperbolą.. Przykładem takiej funkcji homograficznej jest funkcja.. Rysunek pokazuje wykres typowej homografii.. Dana jest funkcja homograficzna określona wzorem f(x) = −2x+2 x−3 f ( x) = − 2 x + 2 x − 3.. Dziedziną tej funkcji jest R\{0}.. , x + b. gdzie x≠−b i ab−b≠0.. Warunki Korzystania z Usługi - Prywatność - Licencja.. 4.15 (>R)Wykresy funkcji homograficznych f(x)=(ax+b)/(cx+d), ad-bc≠0 i c≠0.. Jeżeli punkt jest jej środkiem symetrii, to jej asymptotami muszą być proste i.Wykres funkcji homograficznej jest przesunięciem równoległym pewnej hiperboli; posiada on dwie asymptoty: pionową x = − d c {\displaystyle x={ rac { -d}{c}}} i poziomą y = a c .. Wpisz w podane pole wzór funkcji, którą chcesz narysować, np: x^2-5.. .Wykresy funkcji homograficznej - rozwiązywanie przy pomocy komputera (poziom podstawowy i rozszerzony) Streszczenie Szkicowanie funkcji i odczytywanie własności tej funkcji z wykresu jest podstawową umiejętnością sprawdzaną na egzaminie maturalnym z matematyki..

Wykres funkcji homograficznej.

Wykresem funkcji jest hiperbola, która posiada dwie asymptoty: prosta jest asymptotą poziomą.. Pokazuję jak się zabrać za tego typu przykłady, czyli jak rozbić funkcję na dwie cześć - na liczbę i ułamek - co ułatwi dalsze działanie czy nawet wykonanie wykresu..

Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola.

Funkcja homograficzna to funkcja dana wzorem: gdzie b i c nie są równocześnie równe 0. gdzie.. Wyznacz., Wzór z wykresu, 99939471.. Dziedzina funkcji homograficznej D_f= R \setminus \rbrace, przeciwdziedzina R \setminus \rbrace.. Up .Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola.. 3) Jaki wpływ na wykres funkcji homograficznej ma zmiana parametru c?. Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola.. 1) Jaki wpływ na wykres funkcji homograficznej ma zmiana parametru a?. Punkt to środek symetrii tego wykresu.. Funkcja homograficzna jest monotoniczna na każdym z przedziałów oraz.Dziedziną funkcji homograficznej jest zbiór, zbiorem wartości jest zbiór, Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola mająca asymptotę pionową daną równaniem, oraz asymptotę poziomą daną równaniem.. 4) Jaki wpływ na wykres funkcji homograficznej ma zmiana parametru d?Zadanie dotyczące funkcji homograficznej (czyli szczególnej funkcji wymiernej).. Zacznijmy od najprostszego przypadku.. Język: Język polski‎.. Wykres funkcji homograficznej..

Dziedziną funkcji homograficznej jest zbiór .

Skontaktuj się z nami: .. Aby określić monotoniczność funkcji homograficznej możemy obliczyć jej wyznacznik : D = a ⋅ d − b ⋅ c D=a \cdot d-b \cdot c D = a ⋅ d − b ⋅ cFunkcja homograficzna.. Asymptotami obydwu wykresów są proste: x = 0 i y = 0.. Aby określić monotoniczność funkcji homograficznej możemy obliczyć jej wyznacznik : D = a ⋅ d − b ⋅ c D=a \cdot d-b \cdot c D = a ⋅ d − b ⋅ cFunkcja homograficzna w postaci ogólnej i homograficznej.. Naucz się określać przedziały monotoniczności funkcji, jej asymptoty i miejsca zerowe.. Korzystając z tego rysunku oraz wiedząc że do wykresu funkcji F należy punkt A (1, −1), wyznacz wzór funkcji F. Następnie naszkicuj wykres funkcji G (x) = F ( lxl ) i. m + 3.Szczególnym przypadkiem funkcji homograficznej jest funkcja postaci.. Wykres funkcji: Wykresem funkcji jest tzw. hiperbola.. Jeśli chcesz równocześnie narysować wykresy kilku funkcji, to oddziel ich wzory średnikami, np: x^2-5;2x+1.. Pokaż rozwiązanie zadania.. }Zadanie - wykres funkcji homograficznej y= (x-3)/ (x-4) Sporządzić wykres funkcji.. Wykres funkcji otrzymujemy, przesuwając równolegle wykres funkcji o wektor = [ p, q ].Więcej materiałów znajduje się na moich stronach: (gimnazjum i liceum) (szkoła pods.Zadanie 6a Narysować wykres następującej funkcji homograficznej..

A oto jak wygląda wykres funkcji homologicznej.

Tym razem przekształcenie ułatwiło znalezienie punktów należących do wykresu funkcji homograficznej o obu współrzędnych całkowitych.Funkcja f nie jest homograficzna, bo c=0, g także ponieważ ad-cb = 12-12=0.. Zadanie maturalne nr 29, matura 2014.. Dla m > 0 wygląda ona następująco: Gdy hiperbolę przesuniemy o wektor u= [a,b] to otrzymamy funkcję: Po .Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola.. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.O GeoGebra.. 2) Jaki wpływ na wykres funkcji homograficznej ma zmiana parametru b?. prosta jest asymptotą pionową.Warto dodać, że funkcja homograficzna jest funkcją różnowartościową, niezależnie od ciała, w którym jest określona.. Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola.Rozwiązanie zadania z matematyki: Wykres funkcji homograficznej f(x)=frac{ax+3}{x+b+1} można otrzymać przesuwając wykres funkcji g(x)=frac{7}{x}, a dziedzina funkcji f(x) jest tym samym zbiorem co jej zbiór wartości.. Poznaj równania i nierówności z funkcją homograficzną.. Jeżeli a ≠ 0 to miejscem zerowym funkcji homograficznej jest punkt.Wykres funkcji homograficznej Kamil: ax + b. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji homograficznej F (x) =.. Wykreślimy wykres funkcji.. Autor: Przemysław Kajetanowicz.Poniżej znajduje się wykres funkcji homograficznej postaci.. ,Funkcja homograficznaWykresem funkcji homograficznej jest hiperbola.. Szare linie symbolizują asymptoty wykresu.. Zbiorem wartości (przeciwdziedziną) funkcji jest .. Przykład 2Funkcję wymierną postaci : , gdy nazywamy funkcją homograficzną .. Jedyną funkcją homograficzną jest funkcja h (przykład c) ).. - równanie asymptoty pionowej funkcji homograficznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt