Lektury liceum podstawa

Pobierz

Treść podstawy programowej w wygodnej fornie.. Ich dobór pozwala na poznanie tradycji literatury i wszechstronny rozwój osobowości ucznia.PODSTAWA PROGRAMOWA - JĘZYK POLSKI - LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY tyzm, pozytywizm, M łoda Pol ska, dwu dzie stolecie mi ędzywojen ne, współczesność); 3) analizując teksty dawne, do-strzega róż ni ce j ęzykowe (fone-tyczne, leksykalne) wyni ka j ące ze zmian historycznych; 4) rozpoznaje w utworze sposobyLektury, liceum - klasa 1, według nowej podstawy programowej ‹ wróć Uczniowie liceum, zgodnie z zarządzeniami ministra edukacji, otrzymują na początku roku szkolnego wykaz lektur .Lektury do klasy 4 - nowa podstawa programowa W 2017 roku wprowadzono nową podstawę programową, która uwzględniała nowy wykaz lektur szkolnych.. Agnieszka Kuc.. Lista lektur każdego ucznia będzie się różnić zależnie od poziomu nauczania (podstawowy lub rozszerzony), polonisty oraz własnego wyboru .Liceum i technikum.. Teksty poznawane w całości (nie mniej niż 13 pozycji książkowych … oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąd autorów i utworów oznaczonych gwiazdką):Lektury w klasie 3 liceum - spis utworów.. Biblia - wybór: Księga Koheleta, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami, Apokalipsa św. Jana, wybrana przypowieśćWykaz obowiązkowych lektur szkolnych po reformie - w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkoły podstawowej..

Jakie lektury do liceum są obowiązkowe, a jakie uzupełniające?

Zatem w roku szkolnym 2020/2021 to uczniowie klas pierwszych i drugich (ponadpodstawowych, a nie równoległych ponadgimnazalnych) będą realizować nowy program nauczania m.in. w zakresie języka polskiego.Podstawa programowa przedmiotu historia tańca W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia została ustalona podstawa programowa przedmiotu historia tańca jako jednego z przedmiotów, które mogą być realizowane w liceach .LEKTURY OBOWIĄZKOWE klasa 1, 2, 3 liceum i technikum POZIOM PODSTAWOWY.. Lektury można bez problemu wypożyczać w bibliotece, pożyczać od znajomych oraz kupić nowe.. z podręcznika) Horacy ,,Pieśni" (wybór) J. Parandowski ,,Mitologia" - wybór mitówNowa podstawa programowa dla szkół średnich (liceum i technikum) obowiązuje wszystkich absolwentów ośmioletnich szkól podstawowych.. W związku z komunikatem dyrektora CKE w sprawie listy lektur, określone zostały lektury obowiązujące wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015..

Lektury obowiązkowe klasa 4-6.Lektury do matury 2022. lektury obowiązkowe.

Szkoła podstawowa; Liceum ogólnokształcące .Lektury liceum i technikum - rozszerzony; Lektury z autografami; Nowa lista lektur dla klas 4, 5, 6 (dla klas IV-VI) szkoły podstawowej (nowelizacja 2021) Sprawdź: Książki na nagrody Książki z imiennymi dedykacjami i autografami .. Uruchamiając portal Lektury.gov.pl, oddajemy w Państwa ręce nowe narzędzie ułatwiające zapoznawanie się z utworami literackimi będącymi na liście lektur szkolnych.. Na wcześniej wspomnianej liście znajduje się 61 pozycji.Liceum 3 letnie (stara podstawa programowa) - klasa 2. nowa podstawa programowa z dnia 30 stycznia 2018 r. - plik pdf; .. To lektury podane w podstawie programowej, przykłady klasyki literatury (zarówno polskiej, jak i europejskiej), teksty popularnonaukowe oraz publicystyczne.. Serwis Lektury.gov.pl to realizacja postulatu budowy otwartych, dostępnych i .Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Przykładowe zadania; Archiwum; System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) Egzamin eksternistyczny..

Zmiany obowiązują od 1 września 2021 r.Lektury w liceum 2019: klasa 1., 2. i 3.

Skutkiem tego są pewne zmiany w kanonie lektur, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2021/2022.Lektury z gwiazdką matura 2020 - CKE [LISTA] Lektury z gwiazdką, czyli 13 pozycji, które obowiązywały w gimnazjum i liceum zgodnie z nową podstawą programową.Rozwój Internetu i postępująca cyfryzacja oznaczać powinny łatwiejszy dostęp do klasycznych dzieł polskiej i światowej literatury.. Jezyk polski.. Mimo iż byłam w trzyletnim liceum, nasza polonistka przeanalizowała z nami wszystkie lektury, którę są obecnie na liście podstawowej + 10 z rozszerzonej.. Sprawdź w naszym artykule nową listę lektur obowiązkowych i uzupełniających po nowelizacji.. Lektury klasa:VI-VIII (7-8).Lista lektur maturalnych 2015 CKE.. Przygotowując się do egzaminu maturalnego, koniecznie przeczytaj wymienione poniżej teksty literackie: z zakresu gimnazjum: 1* Jan Kochanowski , wybrane fraszki, Treny (V, VII,VIII) 2* Ignacy Krasicki, wybrane bajkiLista lektur z języka polskiego dla klasy pierwszej liceum po szkole podstawowej Lektury obowiązkowe - zakres podstawowy: 1..

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie zmieniające kanon lektur z języka polskiego w szkole podstawowej i liceum.

Wrzesień 2020 r. Październik 2020 r. Listopad 2020 r. Grudzień 2020 r. Styczeń 2021 r.Jaki wykaz lektur będzie obowiązywać w roku szkolnym 2021/2022 dla liceum i technikum na rozszerzeniu?. Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład: .. Liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła II stopnia Lektura .IV.. literatura polska Kl. 1.. Warto znać aktualną listę książek do przeczytania do szkoły, ponieważ znajomość lektur .. Sofokles, Król Edyp LUB Antygona; 2.. Lektury uzupełniające czytane w całości - poziom podstawowy: Poniżej przedstawiamy listę lektur, które, decyzją nauczyciela, mogą zostać omawiane na zajęciach języka polskiego, przygotowujących do matury podstawowej: 1.. Zmiany w lekturach zatwierdzone Są niewielkie różnice w stosunku do projektu.. Przygotowując się do matury powinniście powtórzyć sobie teksty wskazane w podstawie programowej.. Zawarte na niej pozycje zostały w roku 2021 przejrzane i zweryfikowane przez MEiN.. Było to ogromne wyzwanie, dużo ciężkiej pracy zwłasza dla nas ( do dziś pamiętam jak nad samym językiem polskim siedziałam dzień w dzień do nocy) ale dzięki temu wszyscy .LISTA LEKTUR - liceum (stara podstawa programowa) POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY ANTYK - kultura starożytnej Grecji i Rzymu, Biblia Homer ,,Iliada" (fragm.. Wrzesień 2020 r. Październik 2020 r. Listopad 2020 r. Grudzień 2020 r. Styczeń 2021 r. Luty 2021 r. Jezyk angielski .. Biblia - w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św.Nowa lista lektur 2021/2022.. Lament świętokrzyski; 3.Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład: .. Liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła II stopnia.. Szkolne Lektury klasa: IV-VI (4-6).. Teksty z gwiazdką są o tyle istotne, że podstawa programowa określa je jako te, których nauczyciel nie mógł pominąć w swoim planie pracy- tym samym zakłada .Lektury z języka polskiego Lektury z języka polskiego KLASY 1, 2 i 3 LICEUM Poziom podstawowy ?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt