Sporządź w zeszycie krótką notatkę w dowolnej formie

Pobierz

Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. 24 kwietnia: Temat 5: Zasady cytowania cudzych tekstów- ćwiczenia.. Okres ich młodości przypadł na okupację hitlerowską.- wykonaj w zeszycie notatkę na ten temat w dowolnej formie .. 3.Rozwuj radiofonii w Polsce.. Question from @Michalskaoliwi - Szkoła podstawowa - PolskiPrzeczytaj katechezę z podręcznika na str. 98-101 a następnie w zeszycie : Sporządź krótką notatkę o życiu św. Benedykta uwzględniając znaczenie dwóch miejsc - Subiaco oraz Monte Casino.. 15.04 - 17 .- wykonaj notatkę w dowolnej formie pod tematem w zeszycie; - wejdź na platformę e-podręczniki: .. - zrób w zeszycie krótką notatkę: symbol energii - E, jednostki energii: dżul (J), kilowatogodzina (kWh), kaloria (cal); .. - napisz w zeszycie temat i kolejne punkty - przeczytaj rozdz.. Julia623 7.2.2017 (9:28) Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego lub 1 marca 1810r.. Zapoznaj się z nową wiadomością- wykonaj krótką notatkę w dowolnej formie.. Sporządź krótką notatkę, w której wyjaśnisz, czym są centra logistyczne oraz co to jest spedycja .Autor: megakom2 Dodano: 19.3.2011 (13:11) Napisz krótką notatkę na 10 linijek,o karnawale weneckim,przeczytaj tekst który jest napisany i zredaguj w dowolnej formie notatkę do tekstu.Dam najlepsze zadanie tylko pomóżcie,dzięki!Przeczytaj informacje o malarstwie (podręcznik, s. 98-99) i zredaguj w zeszycie krótką notatkę (wymień najważniejsze typy dzieł malarskich ze względu na temat, główne środki wyrazu oraz kryteria dotyczące oceny obrazu).2..

Sporządź w zeszycie krótką notatkę.

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja.. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.Sporzadz notatka w zeszycie w formie tabeli potrzeby dzieci.. - MidBrainart.. Wiesz, że ułatwiają zapamiętywanie.. Wykonaj zad.. Jako reżyser swoje przemyślenia możesz zapisać w formie dowolnej notatki.. Ale uwaga, ta notatka musi być czytelna i zrozumiała dla nauczyciela.. Sprawdź się!. Wielkość minimalna to 1 strona A4, czciona 12.. Utwór pt. "Kamienie na szaniec" to opowieść o harcerzach, którzy swą młodość poświęcili dla ojczyzny.. - przedstaw jedno z przysłów w formie rysunku- zadanie wykonaj w zeszycie, - dla chętnych: Ułóż krótką opowieść, której myślą przewodnią będzie .Napisz do gazetki szkolnej notatkę o przebiegu powitania znanego podróżnika, który powrócił z dalekiej wyprawy.. Notatka informacyjna.. Może być umieszczona w podręczniku, w katalogu z wystawy dzieł sztuki lub katalogu z ofertą sprzedaży (książek, zdjęć, płyt muzycznych).. W ten sposób oznaczamy również zadania: do całości lektur.. 2 str. Proszę o.. Może wymagać: odniesienia się do indywidualnych doświadczeń.. Wykonać wszystkie zadania z karty pracy.. .Zrób notatkę w dowolnej formie (tabela, mapa myśli, "słoneczko", itp.) Pamiętaj o podaniu przykładów..

Sporządź w zeszycie krótką notatkę biograficzną w wybranej formie.

Oraz z notatką Język rzeźby - str. 189, sporządź krótką notatkę( w dowolnej formie) ze zdobytych informacji.Napisz w formie dziennika o dniach 16 -18.06. .. podręcznik-zapoznać sie z biogramem pisarza i zrobić w zeszycie w dowolnej formie notatkę.. Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest.Przydatność 80% W dowolnej formie literackiej napisz, czy warto być takimi, jak bohaterowie "Kamieni na szaniec".. Styl biblijny:Budowa zdań:występowanie inwersji, Odpowiedź na zadanie z Przeszłość i dziś 1.. W zeszycie zrób zadanie 4 ze str. 233.Odeślij odpowiedzi w formie zdjęcia, skanu lub na odrębnej kartce itp. do treści filmów i spektakli.Napisz notatkę w dowolnej formie, na podstawie której wypowiesz się w klasie.. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 82 i 83.. Podręcznik cz. 1.. Język Polski szkola podstawowa Za najlepszą odpowiedź będzie Naj Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2012-02-13 15:12:03Zadanie indywidualne.. Czytaj Więcej o: Temat: Folk i country.. 2.Rozwuj radiofonii na świecie.. 2012-03-26 18:32:50; Napisz opis dowolnego krajobrazu?. W dowolnej formie stwórz notatkę o Marii i Piotrze Curie.. Na egzaminie sporządzisz ją na podstawie .Jakie podobieństwa i różnice widzi Zofia między światem roślin , zwierząt i ludzi > Sporządź notatkę na ten temat w dowolnej formie..

Zrób w zeszycie krótką notatkę o poecie.

- Naucz się wybranego wiersza na pamięć - Napisz w zeszycie krótką notatkę o wybranym drzewie rosnącym w lesie - Naucz się na pamięć swojej .Napisz w zeszycie krótką notatkę z podsumowania ze strony 98.. Sporządź w zeszycie krótką notatkę w dowolnej formie na temat jednego z miast, o których mowa w wierszu Czesława Miłosza.. Na adres .. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.. Zbigniew Herbert stworzył postać .Możesz wykonać ją w dowolnej formie.. Napisz krótka notatkę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.. W poniższym linku znajdziesz zasady pisowni oraz ciekawe ćwiczenia.. Język polski - zajęcia rozwijające .. (internecie, encyklopedii) najważniejsze informacje dotyczące życia i twórczości Jana Brzechwy.. 2010-06-13 11:58:34 W formie wypowiedzi kilkuzdaniowej odpowiedz na pytanie: "Czy słusznie adasia Cisowskiego nazwano szatanem"?. Przypominam o przesłaniu referatów w formie elektronicznej pdf,doc,odt.. Uwzględnij: 1.Wynalasce radia i czas wynalezienia.. pracy na lekcji.. ze zrozumieniem i zapamiętaj jak .Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Czytaj Więcej o: Temat: Na estradzie - pop, rock, muzyka rozrywkowa.. Wykonaj zadania na str. 115 w zeszycie ćwiczeń (str. 116 dla chętnych)..

Napisz w zeszycie krótką notatkę związaną z twórcą.

To zadanie musi być rozwiązane indywidualnie przez każdego ucznia.. Reforma 2019Sporządz notatkę w dowolnej formie na temat radia.. Omów elementy świata przedstawionego w lekturze .. Przeczytaj i posłuchaj bajki Potok i rzeka.. 1 s. 239 w zeszycie.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.2.2017 (9:01) - przydatność: 78% - głosów: 220.. Sprawdź, czy potrafisz- ćwiczenia 1-4 s. 84- jedno z nich przyślij do sprawdzenia.. pracy w grupie.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. Zapisz pozytywne i negatywne skutki pracy naukowca.przedstawia w dowolnej formie atrakcyjność małej ojczyzny jako miejsca zamieszkania i rozwoju określonej .. którą wysyłam na pocztę w załączniku.. Temat: Balet i taniec klasyczny.Podręcznik str. 170-171 - proszę przeczytaj informacje na temat opisu krajobrazu i napisz krótką notatkę w dowolnej formie (schemat, tabela, mapa myśli, plan, krótki tekst) .. 2011-05-15 15:33:43Zapisz w zeszycie notatkę w dowolnej formie, dotyczoco treści.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Lekcja nr 2 Temat: Sprawdź, co potrafisz.. Termin przesyłania prac do 15 maja 2020.Zredagować krótką notatkę w dowolnej formie na ten temat .. Na górze tekstu proszę zapisać imię, nazwisko i temat.. Następnie proszę wykonaj w zeszycie ćwiczenia 3,5 oraz 6 str.176 z podręcznika.. 2014-05-28 20:37:37; Załóż nowy klub Najnowsze bez odpowiedzi.Zapisz w zeszycie informację o wyrazach wieloznacznych; Wykonaj polecenie 1 z podręcznika str. 276; .. (możesz je wydrukować i wkleić do zeszytu lub sporządzić krótką notatkę).. ( uzupełnioną kartę pracy .. ï Napisz nazwę i wzór sumaryczny alkoholu o masie cząsteczkowej .Zapoznaj się (przed zdalną piątkową lekcją) z krótką historią rzeźby- podręcznik str. 188-189, oś czasu.. Temat: Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego.W zeszycie pod tematem zrób notatkę na ten temat (w dowolnej formie, nie musisz przepisywać przykładów, ważne są informacje przy niebieskiej kropce oraz przy słowie: Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt