Sprawozdanie finansowe in english

Pobierz

Look through examples of sprawozdanie translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.Oprócz tych zasadniczych elementów sprawozdanie finansowe niektórych podmiotów (jednostek) zawiera: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat, zestawienie informacji dodatkowych.Jest to sprawozdanie okresowe poprzedzające sprawozdanie końcowe, które ma zostać przedstawione w 2012 roku.. Translation APITranslations in context of "sprawozdanie finansowe w terminie" in Polish-English from Reverso Context: Jednostka powinna być w stanie ogłosić swoje sprawozdanie finansowe w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.Znajomość prezentowanego słownictwa przyda się wszystkim osobom przystępującym do egzaminu International Certificate in Financial English (ICFE), studiującym finanse po angielsku, a także pragnącym lepiej orientować się w angielskich tekstach o tematyce finansowej lub tłumaczącym sprawozdania finansowe w parze językowej angielski-polski.. : it shall publish audited annual accounts prepared in accordance with generally accepted accounting principles.Znajomość prezentowanego słownictwa przyda się wszystkim osobom przystępującym do egzaminu International Certificate in Financial English (ICFE), studiującym finanse po angielsku, a także pragnącym lepiej orientować się w angielskich tekstach o tematyce finansowej lub tłumaczącym sprawozdania finansowe w parze językowej angielski .Contextual translation of "jednostkowe sprawozdanie finansowe" into English..

roczne sprawozdanie finansowe.

sprawozdania finansowe.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea SA zawarte w ramach skonsolidowanego raportu Enea SA za rok obrotowy 2017 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.. CitizenGO jest wolne od reklam.. Sprawozdanie finansowe: [2021] Sprawozdanie finansowe: [2020]Check 'skonsolidowane sprawozdanie finansowe' translations into English.. CitizenGO, bez żadnego wyjątku, nie akceptuje finansowego wsparcia ze strony instytucji publicznych oraz partnerów komercyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt