Interpretacja z tezą interpretacyjną

Pobierz

Bacznie obserwował otaczającą go rze.Interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu.. Pisanie o tym, czego nie ma w tekście lub co jest z nim sprzeczne, będzie skutkować błędem interpretacyjnym lub nadinterpretacją.. Według biblijnego, apokaliptycznego opisu końcowi świata będzie towarzyszyć spadanie z nieba trzeciej części gwiazd, oddaje to wers "po deszczu gwiazd".. C. Poprawność rzeczowa: 4 pkt - brak błędów rzeczowych.Zinterpretuj podany utwór.. Przedstawione poniżej zasady służą usystematyzowaniu pracy nad interpretacją tekstu poetyckiego.. Na tegorocznej maturze z jęz.. Brak wskazówek w poleceniu pozwala na wybór koncepcji interpretacyjnej, zgodnej z tekstem - możesz przedstawić własny pomysł na odczytanie wiersza.. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań; b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej.. Napisanie dobrej interpretacji wiersza to dla wielu uczniów problem nie do przejścia.. 250 SŁÓWU wrót doliny - analiza i interpretacja, Zbigniew Herbert - biografia, analizy i interpretacje wierszy .. F. Wnioski i koniec - na końcu pracy podsumowujemy krótko swoje ustalenia, umieszczamy tu wynikającą z całej pracy tezę interpretacyjną - możemy wartościować â ocenić, zgodzić się z .B.. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 12 pkt..

Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.Ernest Bryll, [Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają]W swej twórczości Ernest Bryll często poruszał zagadnienia natury społeczno-obywatelskiej.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym.. Tren Fortynbrasa pochodzi z tomu Studium przedmiotu z w roku 1961 i poprzez kontynuację jednego z wątków szekspirowskiej sztuki Hamlet, porusza problem władzy i odpowiedzialności rządzącego.. liceum-klasa-3.. # # # Interpretacja to działanie intelektualne, którego celem jest zrozumienie tekstu lub zjawiska.B.. polskiego pojawiło się zadanie, w którym uczniowie musieli analizowac i interpretować wiersz .. # # # Interpretacja to działanie intelektualne, którego celem jest zrozumienie tekstu lub zjawiska.Analiza i interpretacja wiersza - praktyczne porady.. Zazwyczaj były to teksty błahe, informujące o podstawowych zmianach w życiu autora - sprzyjała zresztą temu ograniczona ilość miejsca.Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i .Dokonaj interpretacji utworu Wisławy Szymborskiej "Pisanie Życiorysu" .Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją ..

Postaw tezę interpretacyjną i ja uzasadnij.

C. Poprawność rzeczowa: 4 pkt - brak błędów rzeczowych.intelektualna oraz przygotowanie tekstu argumentacyjnego, w którym zostają przedstawione teza interpretacyjna i jej uzasadnienie.. PAMIĘTAMY ZE PRACA MUSI LICZYĆ MIN.. Wybiera spośród dwóch tematów.. Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze .Zinterpretuj wiersz Bolesława Leśmiana "Topielec".. przemczyk1111 2016-02-10 15:13:13 UTC #1.Interpretacja uogólniająca: Teza interpretacyjna: człowiek, jako przeciwieństwo popularnego warzywa, jest bytem skomplikowanym, niejednorodnym.. Przedstawione poniżej zasady służą usystematyzowaniu pracy nad interpretacją tekstu poetyckiego.. Ziemia jest spalona w wyniku pożarów, towarzyszących apokalipsie .MODEL INTERPRETACJI LIRYKI 1.. "Widokówka z tego świata" to wiersz Stanisława Barańczaka.Jak sugeruje tytuł, forma utworu jest grą ze schematycznymi zapisami na odwrotach pocztówek.. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 15 pkt - uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne, ale niepogłębione (zawiera powiązane z tekstem, wynikające ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalające odczytać sens utworu; wykorzystano kontekst twórczości Baczyńskiego)..

Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła ...Analiza i interpretacja Herberta na maturze 2016.

Sformułuj tezę lub hipotezę interpretacyjną.Analiza i interpretacja utworu poetyckiego Analiza - badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.. Minimum tej pracy to postawienie tezy interpretacyjnej i sformułowanie kilku argumentów.Synonimem pierwszej postawy jest "bohaterska śmierć", drugiej natomiast "wieczne czuwanie z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle".. Przeczytaj uważnie wiersz.. Nadawca - adresat: a) kto do kogo mówi - kreacja podmiotu lirycznego ("ja" liryczne) - konstrukcja adresata monologu ("ty" liryczne) - relacje między podmiotem a adresatem, np. dystans (ja .Schemat analizy i interpretacji tekstu poetyckiego 1.. Istota jego człowieczeństwa polega na tym, że jest bytem złożonym, nieprzewidywalnym, przeżywającym wewnętrzne rozterki.Matura 2018: Język polski.. Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .Na podstawowej pisemnej maturze z języka polskiego uczeń stoi przed wyborem tematu wypracowania..

- kreacja podmiotu lirycznego ("ja'' liryczne)Wypowiedź argumentacyjna: interpretacja utworu poetyckiego - przykład.

Jeśli chcesz opanować sztukę interpretacji, to powinieneś wrócić do tekstu i samodzielnie nad nim popracować.. Użyta peryfraza oznacza trud sprawowania władzy, a także cechy, jakimi według Fortynbrasa, powinien odznaczać się król: spokój, dystans i emocjonalny chłód.. Oto podstawowe, najważniejsze wytyczne, które pomogą Ci ją napisać: 1.3.. Jak napisać interpretację utworu lirycznego?. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 10 pkt - uzasadnienie tezy interpretacyjnej trafne, ale niepogłębione (zawiera powiązane z tekstem, wynikające ze sfunkcjonalizowanej analizy, argumenty pozwalające odczytać sens utworu; nie wykorzystano kontekstów interpretacyjnych).. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej 2.Nadawca- adresat: a) kto do kogo mówi?. Akcję liryku, który nie wiąże się z głównym wątkiem sztuki angielskiego .W swojej interpretacji zwróciłem uwagę na to, że liczba siedem nie jest przypadkowa, ponieważ odnosi się do siedmiu duchów, w otoczeniu których siedzi na tronie Bóg w opisie nieba z Apokalipsy, oraz do wielu innych siódemek, o których mówi się w tej księdze.W takim razie archetypowa liczba dwanaście, której odpowiada 12 kobiet otaczających nierządnicę Babilon, też nie może .Zanim zaczniesz czytać poniższą propozycję interpretacji, zatrzymaj się, zastanów nad celami, jakie sobie stawiasz.. Zwróć uwagę na tytuł, który często bywa kluczem do interpretacji.. co najmniej 250 słów źródło: Interpretacja utworu.. Może to być kontekst filozoficzny (że np. temat tekstu ma coś wspólnego z egzystencjalizmem, czy ze stoicyzmem etc.), estetyczny, osobisty itd.. Z jednej strony autor zwraca uwagę na powierzchowne odkrywanie lektury, z drugiej - na jej wartościowość wynikającą z osobistego przeżycia.. Koncepcja interpretacyjna: 9 pkt - koncepcja interpretacyjna niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłownie (znajduje potwierdzenie w tekście, obejmuje i łączy w całość odszukane przez piszącego sensy utworu).Z analizą i interpretacją wiersza spotykasz się praktycznie na każdym etapie edukacji.. Jednym z nich jest temat rozprawkowy (rozprawka to zdecydowanie częściej wybierana forma), drugim - interpretacyjny (interpretacja wiersza to zdecydowanie rzadziej wybierana forma).intelektualna oraz przygotowanie tekstu argumentacyjnego, w którym zostają przedstawione teza interpretacyjna i jej uzasadnienie.. C. Poprawność rzeczowa: 2 pkt.. 2.Teza interpretacyjna: Wiersz Zbigniewa Herberta jest refleksją na temat sztuki czytania we współczesnym świecie.. Hipoteza interpretacyjna:Sprawdź jak napisać interpretację wiersza, jaki układ zastosować, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem.. Poziom wykonania.. Język polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt