Zeszyt kontaktów z rodzicami

Pobierz

Warto przyjąć zasadę, że rzeczy .W naszym przedszkolu jest to:dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji,zeszyt kontaktów z rodzicami w którym jesteśmy zobowiązane wpisywać wszystkie rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci jak i problemów wychowawczych.. Pędzel.. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.Zeszyt do kontaktów z rodzicami.. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Rozmowy indywidualne z rodzicami, uczestnictwo w zebraniach ogólnych.. Zapoznanie się z wynikami diagnozy przedszkolnej i obserwacji pedagogicznych rodzice potwierdzają podpisem w arkuszu obserwacji.. Pracujemy na podręcznikach Nowej Ery "Elementarz odkrywców klasa 1" .. Zeszyt do kontaktów z rodzicami w kratkę .. Książki i zeszyty należy obłożyć w okładki.. Strój gimnastyczny - biały podkoszulek, krótkie spodenki i .- Zeszyt kontaktów z rodzicami; - Dokumentacja dyrektora oraz specjalistów dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom potrzebującym wsparcia; - Dyrektor na pierwszym zebraniu z rodzicami - Wrzesień 2021 r. - Realizacja przez cały rok szkolny 2021/2022.. 10.Powody rodzinne i wyjazdy - 12% nauczycieli uważa, że pretekstem nieobecności uczniów są sprawy rodzinne, zaś 23% nauczycieli, że wyjazdy rodzinne.. W regulaminie szkoły znajduje się zapis: Każdy uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu kontaktów z rodzicami, w którym znajdują się usprawiedliwienia, zwolnienia oraz inna korespondencja między szkołą i rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka9.ZESZYT KONTAKTÓW Z RODZICAMI Zeszyt zawiera 64 strony ponumerowane 2 DANE KONTAKTOWE UCZNIA 1. imię i nazwisko 2. adres zamieszkania 3. telefony kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów) WZORY PODPISÓW RODZOCÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 1. imię i nazwisko podpis 2. imię i nazwisko podpisDokumentacja kontaktów z rodzicami: 1..

Zeszyt kontaktów z rodzicami (A5, 32str.)

wyślij odpowiedź.. Spis zawartości: Dane ucznia; Plan lekcji I półrocze (semestr) Plan lekcji II półrocze (semestr) Przerwy między lekcjami; Zwolnienia, usprawiedliwienia rodziców; Zawiadomienia o spotkaniach, zebraniach; Korespondencja z rodzicami; Ważne informacjeOpis.. W zeszycie nauczyciel zapisuje (lub parafuje notatkę sporządzoną przez ucznia): oceny, pochwały, punkty, zadane prace domowe, terminy i zakres sprawdzianów, inne ważne informacje (daty wycieczek, zmiany terminów czy godzin wyjść, szkolne wydarzenia itp.).. pan wspierająco - aktywizujący - na rok.. Nożyczki - jeżeli dziecko jest leworęczne to nożyczki dla leworęcznych.. Temperówka z pojemnikiem na śmieci.. Dokumentacja.Ja natomiast prowadzę zeszyt obserwacji, zeszyt kontaktów z rodzicami oraz dziennik zajęć specjalistycznych, w którym robię wpisy z zajęć indywidualnych-rewalidacyjnych z dziećmi..

3.Zeszyt do korespondencji z rodzicami.

Formy spotka ń z rodzicami: Forma TerminWe wrześniu dzieci wypożyczą z biblioteki szkolnej podręczniki i ćwiczenia do wszystkich edukacji.. ocenę planu wspierajaco aktywizującego - ocena półroczna.. 8% rodziców stwierdza, że pozostawia dzieci w domu z powodów rodzinnych, 11% rodziców - z powodu wyjazdów.Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na tematy wynikające z zainteresowań podopiecznych.. Autor: Beata - nauczycielka przedszkola.. Dokumentacja w WTZ/ŚDS - dokumentacja uczestnika, regulaminy, trening ekonomiczny, zeszyt kontaktów z opiekunami/rodzicami uczestników WTZ/ŚDS.. plan pracowni co miesiąc.. Opublikowano: 05 sierpnia 2021 23:04.. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu..

Przez cały okres stażu Zeszyt kontaktów z rodzicami 4.

Otrzymanie informacji o gotowości szkolnej rodzice potwierdzają podpisem na kopii pozostającej w dokumentacji przedszkolnej.. Na bieżąco Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć, adnotacje w zeszycie kontaktów z rodzicami.. Każdy uczeń zobowiązany jest założyć zeszyt kontaktów nauczycieli z rodzicami, w którym figurują wzory podpisów rodziców/opiekunów prawnych.dokumentacja : zeszyt - codziennie.. sprawozdania z imprez, z zebrań zespołu, zebrań z rodzicami, zeszyty kontaktów z rodzicami.rozmowy indywidualnej z rodzicem, - nauczyciel stara się nie mówi ć o zachowaniu danego dziecka w obecno ści innych rodziców, c) Zwracanie uwagi na sukcesy dziecka maj ącego problemy dydaktyczne lub wychowawcze, d) Szacunek dla wyznawanej przez rodziców hierarchii warto ści.. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie .• 2 zeszyty 16-kartkowe w kratkę bez marginesów: do matematyki oraz zeszyt kontaktów z rodzicami • piórnik • zestaw podręczników i ćwiczeń (dzieci otrzymają we wrześniu w szkole) Codzienne wyposażenie piórnika: • 2 miękkie ołówki • gumka (dobrze wymazująca ołówek) • temperówka z pojemniczkiem4.. Farby plakatowe - wystarczy 6 kolorów, kubek na wodę.. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem..

Kontakty z rodzicami odnotowywane są w zeszycie kontaktów z rodzicami.

Kategoria: Aktualności.Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole.. Mam na mysli te 2 h tygodniowo, które wynikaja z orzeczenia.• 1 zeszyt 16-kartkowy w linie (niebiesko-czerwone), • 1 zeszyt 16-kartkowy w kratkę, • 1 zeszyt 32- kartkowy (do kontaktów z rodzicami), • 1 teczka A4 na prace plastyczne, • blok rysunkowy i blok techniczny biały, blok rysunkowy i blok techniczny kolorowy, • zeszyt papierów kolorowych, • farby plakatowe,3 § 2 Procedury zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica 1.. Kredki świecowe i ołówkowe.. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.. Klej w sztyfcie.. Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów uczestników WTZ/ŚDS - określenie potrzeb grupy, budowanie planu wsparcia, formy wsparcia.. Broszura formatu A5, 32 strony, okładka kartonowa.. Obecność na zebraniu rodzic potwierdza złożeniem podpisu na liście przekazanej przez wychowawcę oddziału.. PIÓRNIK Piórnik wyposażony w: 2 miękkie ołówki temperówkę z pojemnikiem gumkę klej w .zeszyt w kratkę 16 - kartkowy (będzie to zeszyt kontaktów z Rodzicami), dowolne kolorowanki, strój gimnastyczny w podpisanym materiałowym woreczku (biała koszulka, krótkie spodenki czarne lub granatowe), obuwie zmienne na białej, gumowej podeszwie w podpisanym materiałowym woreczku.8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt