Test z metod utrwalania żywności

Pobierz

b) tyndalizacją.. Kiszenie kapusty lub ogórków następuje w wyniku wytwarzania kwasu: a) octowego b) masłowego c) mlekowego d).. Polegają na wykorzystaniu zjawisk fizycznych lub stosowaniu substancji zwiększających ciśnienie osmotyczne, którymi często są składniki środków żywnościowych (sól, cukier).. Jeżeli na opakowaniu mleka jest napisane: Przydatne do spożycia 6 miesięcy od daty produkcji to oznacza, że mleko zostało utrwalone metodą: answer choices.. c) apertyzacją.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia było zapoznanie się z procesem utrwalania surowców i półproduktów spożywczych metodą zamrażania, uwzględniając rodzaj zastosowanej obróbki wstępnej.. pasteryzacja.. Ta metoda polega na zwiększeniu koncentracji cukru do około 60% answer choices zamrażanie utrwalanie cukrem utrwalanie termiczne utrwalanie przez konserwowanie Question 1011..

filtracji,

.Metodę utrwalania polegającą na zwiększonym dodatku cukru zastosujesz przy produkcji answer choices syropu owocowego koncentratu pomidorowego kompotu desery owocowe dla dzieci w wieku 1-3 lat Question 15 45 seconds Q.. GAP - produkcja zwierzęca Wykłady 2 godz. 2.. Utrwalanie środków żywnościowych metodami fizycznymi polega na stosowaniu w przetwórstwie wysokich i niskich temperatur, odwodnienia, solenia i cukrzenia.W tym quizie możesz wykazać się swoją wiedzą na temat żywienia..

Metody fizyczne utrwalania żywności.

A. Obieralnia warzyw i owoców nie może się krzyżować ze zmywalnią B. Pomieszczenia ekspedycyjne mogą się krzyżować ze zmywalnią naczyń kuchennych C. Zmywalnia naczyń może krzyżować się z obieralnią warzyw i owoców 6.. Wykonanie ćwiczenia: Najpierw należało przygotować surowiec do zamrożenia.Do metod utrwalania zywnosci zaliczyc nalezy rowniez odpowiednie opakowanie zywnosci, a szczegolnie hermetyczne; z zastapieniem w opakowaniu powietrza przez gazy obojetne1.Cel utrwalania zywnosci: a)zabespieczenie przed zepsuciem przez zniszczenie badz2.2.. Sprawdź, czy posiadasz wystarczającą orientację na temat potraw i produktów.. Zanurzenie surowca na moment w gorącej wodzie lub parze wodnej to: a) sterylizacja b) blanszowaniePODZIAŁ METOD UTRWALANIA ŻYWNOŚCI.. Proces ten polega na szybkim doprowadzeniu produktu do temperatury ok - 30 °C, po czym następujeTest metody utrwalania żywności 1. pasteryzacja polega na ogrzewaniu5.. a)chłodzeniem.. dobierać metody utrwalania produktów; 2.3. dobierać maszyny i urządzenia do produkcji żywności; 2.4. obliczać zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności; 2.5. stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach związanych z produkcją żywności; Przy produkcji ogórków marynowanych zastosujesz utrwalanie answer choices przez zagęszczanie i pasteryzacjęĆWICZENIA Z METOD UTRWALANIA ŻYWNOŚCI, NORMALIZACJA I PRZYPRAW 1.Do fizycznych metod utrwalania żywności wysoką temperaturą zaliczamy A…………………………………… B…………………………………… C…………………………………… 2..

4) Podgrzewanie żywności do temp.

Zmienia się więc jego temperatura oraz zawartość wody.. Metody fizyczne (niskie i wysokie temperatury); 3.. Połącz w pary (strzałką): Przepis wydawanie potraw Ekspedycja normatyw 3.Ćwiczenia pasteryzacja sterylizacja jako metody utrwalania żywności.. answer choices suszenie zamrażania utrwalanie cukrem utrwalanie termiczne Question 9 30 seconds Q.. 65 - 85ͦC przez 30 minut w odstępach 24 godzinnych nazywamy: a) sterylizacją.. I PRZYPRAWY .. Metody chemiczne (peklowanie); 2.. 140 -160 ͦC w ciągu 1,5 sekundy, a następnie szybkie chłodzenie do temp.. Pozwala w maksymalnym stopniu zachować odżywcze, dietetyczne i organoleptyczne walory świeżych produktów.. c)upertyzacją.12.. Do fizycznych metod utrwalania żywności zaliczamy: a) pasteryzację, sterylizację, peklowanie, marynowanie b).. Wymień 2 grupy środków spożywczych biorąc pod uwagę ich pochodzenie i podaj po dwa przykłady do każdej z tych grup.. Biologiczna metoda konserwowania żywności to; a) liofilizacja b) impregnacja c) wędzenie d) fermentacja 13.. Które z poniższych twierdzeń jest błędne?. WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ.. Niedziela 1.. Co oznacza skrót UHT uzasadnij odpowiedź?. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: 1.1. stosować nazwy, definicje, pojęcia i określenia z zakresu przetwórstwa żywności; 1.2. rozpoznawać surowce, dodatki do .Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych..

Tradycyjne metody utrwalania żywności Wykłady 3 godz. 2.

Do biologicznych metod utrwalania żywności należą: a) peklowanie i wędzenie b) zamrażanie i blanszowanie c) kiszenie i fermentacja alkoholowa d) pasteryzacja i chłodzenie 2.. Mrożenie.. Przy produkcji ogórków marynowanych zastosujesz utrwalanie answer choices przez zagęszczanie i pasteryzacjęDo biologicznych metod utrwalania należą answer choices peklowanie i wędzenie zamrażanie i blanszowanie kiszenie i fermentacja alkoholowa pasteryzacja i chłodzenie Question 2 30 seconds Q.. 1.Do fizycznych metod utrwalania żywności wysoką temperaturą zaliczamy .. ĆWICZENIA I ZADANIA Z TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ .. Chłodnictwo to fizyczna metoda utrwalania żywności w zakresie temperatur : A. Pasteryzacja zachodzi w temperaturze : A.. W metodzie tej, stosowany owiew powietrza może wykazywać różny kierunek.. Co to jest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego?. Zanurzenie surowca na moment w gorącej wodzie lub parze wodnej to: answer choices sterylizacja blanszowanie pasteryzacja podgrzewanie Question 3 30 seconds Q. Osmoaktywne metody utrwalania .Sprawdzian z technologii gastronomicznej ZSZ 1.. Mykotoksyny w żywności i w .Termiczne metody utrwalenia żywności..

Nowe patogeny żywności Wykłady 2 godz. 3.

Wynik powyżej 6 pkt będzie sukcesem.. Metody fizykochemiczne (solenie i wędzenie).. METODY CHEMICZNEZ wnętrza ogrzewanego produktu "wychodzi" wilgoć, natomiast "wchodzi" ciepło.. Dobrostan zwierząt Wykłady 2 godz. 3.. Która z metod utrwalania owoców i warzyw zachowuje w najwyższym stopniu wartość odżywczą: a) suszenie b) sterylizacja c) mrożenie d) marynowanie 12.. Do fizycznych metod utrwalania żywności zaliczamy : A. Tyndalizację , uperyzację , sterylizację, wędzenieUtrwalanie tą metodą polega na działaniu na owoce temperaturą od -20 do -40°C.. Obszary funkcjonowania zasad GMP/GHP Wykłady 2 godz. Ćwiczenia 2 godz. Zjazd 2 Sobota 1.. Rozwiąż quiz Quiz.Zamrażanie produktów żywnościowych - jedna z najkorzystniejszych pod względem biologicznym form utrwalania żywności.. Do metod utrwalania żywności wysokimi temperaturami należy zaliczyć Wolisz testy bez reklam?. Metoda ta stosowana jest do suszenia zboża, cukru, nasion oleistych.. Metodę utrwalania polegającą na zwiększonym dodatku cukru zastosujesz przy produkcji answer choices syropu owocowego koncentratu pomidorowego kompotu desery owocowe dla dzieci w wieku 1-3 lat Question 16 45 seconds Q.. A .Ćwiczenia 2 godz. Przy dużej liczebności partii towaru stosujemy metodę pobierania próbek: a) na ślepoTest diagnozujący klasa II TA - podstawy przetwórstwa spożywczego.. Metody biologiczne utrwalania żywności wykorzystujemy do: A gotowania marchwi B namaczania grochu C solenia grzybów D kiszenia kapusty 13.3) Podgrzewanie żywności do temp.. Scharakteryzuj poniższe pomieszczenia produkcyjne:Test diagnozujący wiadomości klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem 1. b)peklowaniem.. utrwalanie wysokimi temperaturami.. Hydrokoloidy dodawane do produktów spożywczych spełniają następujące funkcje: A. zapobieganie utlenianiu tłuszczumgr inż. DARIUSZ MĄCZKA,ĆWICZENIA I ZADANIA Z TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ Z TOWAROZNAWSTWEM /2020 Strona | 7 ROZDZIAŁ 2 METODY UTRWALANIE ŻYWNOŚCI, NORMALIZACJA I PRZYPRAWY 1.Do fizycznych metod utrwalania żywności wysoką temperaturą zaliczamy A…………………………………… B……………………………………METODY UTRWALANIE ŻYWNOŚCI, NORMALIZACJA ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt