Czas pracy w delegacji służbowej

Pobierz

Natomiast czas podróży służbowej od 6 do 7 oraz od 16 do 18 nie będzie wliczony do czasu pracy.. Co jednak w sytuacji, w której podróż służbowa przekroczy normalne godziny pracy pracownika?. Czy do nadgodzin w delegacji ma znaczenie fakt prowadzenia samochodu przez pracownika?. Czy w sytuacji, gdy 2 pracowników wyjeżdża samochodem prywatnym jednego z nich (jak liczyć podróż, jeżeli jest to samochód służbowy) w celu pozyskania kontrahenta i po uzyskaniu celu .Artykuł 132 § 1 wspomnianego kodeksu stanowi, że pracownikowi, niezależnie od formy czy miejsca wykonywania pracy, przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku.. Od 14.00 przystąpił do wykonania zadania, które trwało do 17.00.. Do wykonywania przydzielonego mu zadania przystąpił o godzinie 14:00.. W opisanej sytuacji, do czasu pracy zaliczeniu podlega: tylko 9 godzin (od 8.00 do 17.00) - w przypadku pracownika, który w trakcie przejazdów był pasażerem,Czyli - załóżmy, że pracownik ma zapisane w umowie, że pracuje od 9 do 17.. Podczas wyjazdów pracownikom i pracodawcy zwykle zależy, by wrócili jak najszybciej.. Taki sens należy nadać tej regulacji.Pan Maciej, który zgodnie z rozkładem czasu pracy pracuje codziennie od 8.00 do 16.00, został wysłany w delegację.. W związku z tym wykonywanie swoich obowiązków po 10 czy nawet więcej godzin dziennie często jest normą.Pracownik powinien stawić się w pracy po 11 godzinach odpoczynku..

Podczas podróży służbowej faktycznie świadczył pracę od 12 do 16.

Pracownik musi o godz. 6 wyjechać z miasta, tak, by na 9 być już w wyznaczonym miejscu (np. na konferencji czy na targach).. Inne zdanie na ten temat ma jednak SN.. Pracodawca wysłał go w delegację.. Czasu podróży pracownika w delegacji, o ile nie przypada na czas pracy obowiązujący pracownika w firmie, nie wliczamy do czasu pracy.. Oznacza to, że za czas takiej podróży pracownikowi nie należy sięDelegacja ta odbywała się w godzinach 6 do 18, a z kolei regularne godziny pracy tego pracownika to 7 - 15.. Czas samej podróży do miejsca wykonywania zadania i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy pracownika.. Jeżeli chodzi o czas przejazdu w podróży służbowej, to Kodeks pracy nie wymaga zaliczenia go do czasu pracy.. Pracownik podróż służbową odbył pociągiem w godzinach od 8:00 do 11:00.. Pozostałe trzy godziny z kodeksowych 11-u może oddać mu później, w okresie rozliczeniowym.Pracownik wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.15 a 16.15.. Czy za delegację w sobotę należy się dzień wolny?. Poza godzinami spędzonymi na .Delegacja trwała od 7.00 do 18.30, a praca w czasie jej trwania świadczona była w miejscowości docelowej od 9.00-17.00..

Dodam, że pracownik ten zwykle stawia się w pracy około godz. 10.00.

Zwłaszcza że Kodeks pracy w § 3 art. 77 określa to, że delegacje służbowe przepisy rozliczania powinny mieć ujęte w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę, a jeśli takich ustaleń w tych dokumentach nie ma, to .Czas pracy tego pracownika w dniu podróży służbowej objął zatem 14,5 godziny (3 godz. przejazdu + 8 godz. pracy + 3,5 godz. przejazdu).. W związku z tym do czasu pracy będzie mógł mieć zaliczony tylko ten czas, który został zaplanowany w grafiku, a więc 10 godzin pomiędzy godziną 7.00 a 17.00.Jeśli chodzi o wykonywanie obowiązków poza normalnym miejscem pracy, to czas pracy w delegacji rozlicza się w podobny sposób co zazwyczaj.. Pracownik za 6,5 godziny czasu pracy w tym dniu powinien otrzymać, obok zwykłego wynagrodzenia, dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.Do czasu pracy nie wliczamy podróży służbowej odbywanej w niedzielę oraz obejmującej czas od godz. 16.00 do godz. 20.00 we wtorek.. Delegacja w sobotę Przede wszystkim pracownik za sobotnią delegację powinien otrzymać dodatkowy dzień wolny.Wprawdzie odbywanie - na polecenie przełożonego - podróży służbowej w "czasie pracy" jest równoznaczne z wykonywaniem w tym czasie pracy, ale nie odwrotnie, tj. odbywania podróży służbowej poza "czasem pracy" nie przekształca podróży ani w pracę, ani w czas pracy w rozumieniu art. 128 K.p. - napisał w zgłoszeniu Krzysztof Stucke.Jeśli pracownik wrócił z delegacji w nocy z piątku na sobotę, a według rozkładu pracuje od poniedziałku do piątku, to niezależnie od godziny powrotu nie należy mu się wolny poniedziałek..

Czasu tej podróży takiej podróży służbowej nie wlicza się do czasu pracy.

Wskazana zasada dotyczy tylko podróży pracownika stacjonarnego, którego praca nie polega na przemieszczaniu się.Najważniejsze, by pracodawca dał pracownikowi - natychmiast po jego powrocie z podróży służbowej w porze nocnej - 8 godzin odpoczynku.. W jednym z wydziałów pewnego urzędu zdecydowano, że w przypadku delegacji zagranicznych pracownikom nie będą przysługiwać nadgodziny za pracę w trakcie dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, niezależnie od rzeczywistego czasu pracy tych osób.. Podróż służbowa a czas pracy - jakie są zasady rozliczenia na przykładachPodróż służbową można podzielić na poszczególne etapy, które pozwolą rozliczyć czas pracy, a tym samym wynagrodzenie oraz sprawdzić, czy nie doszło do wystąpienia godzin nadliczbowych.. Zasady rozliczania podróży służbowej obejmujące czas pomiędzy godz. 5.40 a 8.15 i godz. 16.15 a 20.50 wskazują, że te godziny nie będą zaliczone do czasu pracy.. Nie będzie ona zatem pracą w godzinach nadliczbowych.Jak rozliczyć czas pracy w delegacji służbowej pracownika, który rozpoczął podróż o godzinie 7.40, a zadanie służbowe zaczął realizować od godz. 10.30?.

W trakcie podróży służbowej wykonywał on pracę między godziną 12 a 16.

Przy rozliczaniu czasu pracy pracowników w delegacji pamiętać należy o trzech podstawowych zasadach:Do czasu pracy pracownika w podróży służbowej wlicza się jedynie czas rzeczywistego wykonywania zadania będącego celem jego podróży służbowej.. Czy czasu jazdy w deleg.czas pomiędzy 8:00 a 16:00 jest to czas pracy pracownika; czas pomiędzy 16:00 a 17:00 jest czasem prywatnym pracownika za który nie przysługuje mu wynagrodzenie; Czas spędzony w podróży służbowej nie jest traktowany jako świadczenie pracy, gdyż pracownik ma również czas wolny, za który pracodawca nie płaci.PRZYKŁAD 1.. Pracownikowi w ewidencji należy wpisać naprawdę przepracowane godziny.. Staramy się, aby za każdym razem była to inna osoba.. W związku z tym cztery godziny zostają wliczone do czasu pracy, dodamy również godziny podróży służbowej, mimo iż nie wykonywał pracy to wchodzą .Nasi pracownicy często wyjeżdżają w delegacje.. Aby rozliczyć delegację pracownika, trzeba ustalić, ile czasu z tego wyjazdu należy mu zaliczyć do czasu pracy.. Nadgodziny przysługiwać mają tylko.. Pan Maciej miał powrotny pociąg o godzinie 18.00, a na miejscu był o godzinie 21.00.jeżeli w obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy jako godziny pracy określony został przedział czasu od godziny 8.00 do godziny 16.00, a czas od 8.00 do 14.00 pracownik poświęcił na dojazd do celu podróży służbowej, następnie w godzinach od 14.00 do 16.00 pracownik świadczył pracę na rzecz pracodawcy (np. odbył spotkanie służbowe) oraz w …Nie jest jednak w definicji wyjazdu służbowego precyzowany czas podróży służbowej.. Delegacja a nadgodzinyAby rozliczyć jego czas pracy w tym dniu, należy porównać zaplanowany czas w harmonogramie na ten dzień.. Pracownik zgodnie ze swoim rozkładem czas pracy rozpoczyna pracę o godzinie 8:00, a kończy o 16:00.. Podczas trwania podróży służbowej do czasu pracy zalicza się czas: przejazdów/dojazdów przypadający na godziny pracy danego pracownika .Czas pracy w delegacji a realizacja zadania.. W przypadku podróży służbowej do czasu pracy zalicza się również czas przypadający na samą podróż, co również należy uwzględnić w ustalaniu, czy na .Dzień dobry.. Zatem te cztery godziny zaliczymy do czasu pracy, a także godziny podróży służbowej kiedy nie świadczył pracy, ale pokrywają się z jego grafikiem czyli od 7 do 12.. Pracownik czytelnika mógł skorzystać z całego dnia wolnego, a nie tylko brakujących dwóch godzin.. Pracodawca wysyła go w delegację.. Przeważnie dojazd odbywa się służbowym samochodem, który prowadzi jeden z pracowników.. Do miejscowości, w której ma wykonać zadanie jedzie pociągiem od godz. 8.00 do 11.00..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt