Ile maksymalnie punktów za egzamin ósmoklasisty matematyka

Pobierz

Maksymalnie 20, przy czym każde kryterium ma osobną punktację.. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.Jul 22, 2021Apr 28, 2022Dec 16, 2020May 25, 2022Suma punktów, jakie możesz uzyskać w tej części egzaminu, wynosi 15.. Jak wyżej ;)1 pkt - rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania.. 0 pkt - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.. 1 pkt - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu.Dec 20, 2020May 20, 2022Feb 17, 2022Apr 27, 2021Apr 6, 2022Apr 27, 2021Jun 8, 2022May 26, 2022ILE PUNKTÓW MOŻNA OTRZYMAĆ ZA WYPRACOWANIE?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt