Kordian argumenty przeciw zabiciu cara

Pobierz

Tak też było w przypadku Kordiana i jego pomysłu z zabiciem Cara.Kordian bowiem zobowiązał się, że zabije cara,a by zbawić oujczyznę.. Z nieskończonością zbliżyłeś twór ziemi.. Zdecydowanym przeciwnikiem tego jest Prezes, w którego osobie można domyślią się J.U. Niemcewicza.. Spisek koronacyjny.". Na podst lektury opracuj następujące tematy: - Młody Kordian i jego "choroba wieku" - proces dojrzewania Kordiana do czynu ( podróże- dokąd i czego się nauczył; interpretacja monologu na Mont Blanc) - argumenty za/ przeciwko zabiciu cara - dlaczego Kordian nie potrafił zabić cara?Kordian i garstka spiskowców zastają sami.. Jednym ze spotykających się w lochach jest Kordian (Podchorąży).. Lecz doskonale wie, że jeśli dokona zbrodni, popełni śmiertelny grzech zabójstwa, a taki czyn nie jest zgodny z etyką.Kordian i garstka spiskowców zastają sami.. "Niech się Polaki modlą, czczą cara i wierzą.. ".Spiskowcy zebrani w podziemnych lochach w kościele św. Jana muszą się opowiedzieć za lub przeciw dokonania samobójstwa cara.. Język angielski.. Patrzaj w nasze twarze.. Zdecydowanym przeciwnikiem tego jest Prezes, w którego osobie można domyślić się J.U. Niemcewicza.. Tocząca się walka wewnętrzna, między Strachem, a Imaginacją sprawiła, iż zemdlony padł przed sypialnią cara.. - prawdopodobne represje dla Polaków, za próbę (bądź nie tylko próbę) zamachu..

Wysuwa on Szereg argumentów przeciwko zabiciu cara.

nie znasz nas, Kordianie.. Powołując się na doświadczenia Rewolucji Francuskiej, polemizuje z poglądami Prezesa o skuteczności otwartej walki z zaborcą.. Z korony leje się krew.. Wy oblicza, on myśli i serce pokaże.. Wskaż przyczyny, które doprowadziły do wewnętrznej przemiany Kordiana na Mont Blanc.. A potém kraj nasz wolny!. Prezes jednakże obawia się kary Bożej za taki czyn, powołuje się na to, że jeszcze żaden władca polski nie został zabity przez swoich poddanych, nie chce skrwawić tronu polskiego.Kordian reaguje na jego słowa z zapałem - jest gotów podjąć się tego trudnego zadania.. Argumentem przeciw monarchii jest przede wszystkim sposób ukazania cara Mikołaja w roli króla Polski.Metaforą jego działań jest pewien współrekonwalescent, który przez cały czas pobytu w zakładzie trzyma w górze rękę, bo twierdzi, że podtrzymuje niebo żeby nie spadło ludziom na głowę.. Wszyscy demaskują się.. Kordian rzuca wzrok dokoła, zamyśla się - i potém wznosząc głowę mówi zwolna.. Zbierają się oni w podziemiach katedry św. Jana, gdzie ma się odbyą Głosowanie na temat zabójstwa cara.. - zabicie cara nie rozwiązywało problemów z zaborcą.. Wyciera ją klęczące na podłodze Widmo.. Kordian porównuje cara .Argumenty przeciw: - groźne konsekwencje dla Kordiana (i spiskowców) w przypadku, jeśli zamach nie doszedłby do skutku..

Argumenty Prezesa przeciw zabójstwu cara 1.

Kordian żąda zemsty za nieszczęścia sprowadzone na Polaków przez cara.Kordian stwierdza, że są to wariaci a i jego rozmówca jest zapewne niespełna rozumu.. Podchorąży - Kordian i Starzec opowiadają się za zamachem, widząc w nim jedyną możliwość uwolnienia się spod władzy tyrana.. - he / never/ lose a race/ in his life.Argumenty Księdza mają naturę etyczną: zbrodnia popełniona w słusznej sprawie i tak pozostanie zbrodnią, piętnem moralnym, występkiem przeciwko Bogu.. Zdecydowanym przeciwnikiem tego jest Prezes, w którego osobie można domyślić się J.U. Niemcewicza.. Car nie jest prawowitym władcą, więc Polacy nie powinni być mu posłuszni.. "Rzucam na cztery wiatry męczennika prochy!. Kordian widzi w tym działaniu bezsensowność i bezsilność.. Zbierają się oni w podziemiach katedry św. Jana, gdzie ma się odbyć głosowanie na temat zabójstwa cara.. - Pytania i odpowiedzi - Język polskiJana, gdzie ma się odbyć glosowanie dotyczące zamachu na cara.. Z jednej strony powinien dotrzymać danego słowa - inaczej straci honor.. Przeczytaj "Kordiana" bez przygotowania i prologu.. Polska się granicami ku morzom..

Prezes wysuwa szereg argumentów przeciwko zabiciu.2.

potém jasność dniowa!. Zbudowałeś górę.. Wysuwa on szereg argumentów przeciwko zabiciu cara.Podchorąży przypomina mu zbrodnie zaborcy.. carze, ty nam polską ukradłeś.. Ma miejsce tajne głosowanie - większość spiskowców opowiada się przeciw zabiciu cara.. Ułóż zdania w odpowiednim czasie Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous.. Zinterpretuj słowa, które Chór Aniołów wypowiada w przygotowaniu: ,,Ziemia - to plama / Na nieskończoności błękicie / A Bóg ją zetrze palcem, lub wleje w nią życie / Jak w posąg gliniany Adama''.. Słowa Widma są jakby echem argumentów Prezesa - zabójstwo cara to jedna z wielu zbrodni wpisujących się w ciąg walki o tron.przeciwko zabiciu cara, mocne argumenty prezesa (po carze należałoby zabić jego rodzinę i następców) scena przed sypialnią cara Strach i Imaginacja podsuwają Kordianowi obrazy będące odbiciem argumentów prezesaKordian i garstka spiskowców zastają sami.. W dyskusji z Prezesem (Niemcewicz) nie udaje mu się przekonać spiskowców do zamachu.. Wtedy Prezes symbolicznie obmywa dłonie, nie chcąc dźwigać ciężaru zbrodni.. Tutaj dostrzega koronę leżącą na trójnogu.. Bunt jest dla nich działaniem, formą oporu wobec zaistniałej sytuacji i strasznej "carskiej" rzeczywistości.Podchorąży uważa, że po zabójstwie cara kraj stanie się znów wolny i potężny, Polacy odczują ulgę, wybawienie - Rzeczpospolita zmartwychwstanie..

• Znaczenie motta "Kordiana"Za I przeciw zabiciu cara/Kordian.

Wysuwa on szereg argumentów przeciwko zabiciu cara.W akcie III odbyła się narada spiskowców - głosowano przeciw zabiciu cara.. Okazuje się, że Podchorążym jest Kordian.Najważniejsze cytaty z "Kordiana" Słowackiego.. Kordian ma wartę w zamku téj nocy.. słyszycie?Kordian krzyczy "Jezus Maryja!".. Wizja znika, a Kordian przechodzi do następnej sali.. Większą od góry, która Bóg postawił.. Pośród szlachetnych, Kordian zwyciężcą zostanie.. Jest on przeciwnikiem carobójstwa, wysuwa szereg konkretnych argumentów przeciwko zabiciu cara mianowicie polski tron nigdy nie był splamiony krwią, przestrzega przed konsekwencjami: kara bożą i reakcja Europy.Polakw oskarża o zdradę narodową c) ksiądz staje w obronie wartości moralnych wynikających z dekalogu ,,Nie zabijaj ,, d)uważam że starzec jest terrorystą , gdyż jest za ty żeby zabić wszystkich a wine może wziąć na siebie i nie boi się klątwy potomstwa które obarczy je po zabiciu cara i jego rodziny.Kordian przemienia się w spiskowca, pragnie on być przywódcą i podejmuje decyzję o zamordowaniu cara; tym samym składa ofiarę za ojczyznę, ale nie udaje mu się to; Kordian jest jeszcze nieprzygotowany do walki - nie potrafi uporać się nawet ze swoją wyobraźnią i jej tworami; nie potrafi zabić cara, bo tego zabrania tradycja; walczy samotnie bez poparcia politycznego.Przeciwko jego racjom występuje Podchorąży - on się nie waha, jest zdecydowany na zabicie cara.. Obrady spiskowców chce przerwać jakiś szpieg, ale udaje się go wcześniej złapać i zabić.. Przy tym oskarża cara o kradzież polskiej krainy, nazywa go grzesznikiem i dwukrotnie wzywa przed sąd Boga.. Część pierwsza trylogii.. Udowodnij, że istnieje związek między monologiem na Mont Blanc a decyzją o zabiciu cara.Kordian pomocy.. Doktor przypomina mu jednak, że on porwał się na widmo, czyli cara którego chciał zabić i to również nie jest całkiem poczytalnym zachowaniem.. Wyjaśnij, kim był Winkelried i czym jest winkelriedyzm (podręcznik, str.62).. Garść ziemi, (.)".. Polska może odzyskać niepodległość.. Zebraniu towarzyszy Prezes (J.U. Niemcewicz).. Za ów występek przewidziana jest kara.. Kordian postanowił sam dokonać zamachu.. - morderstwo zawsze jest morderstwem, nawet w uzasadnionej sytuacji.• Argumenty Kordiana i argumenty Prezesa - za i przeciw zabójstwu cara • Podróże Kordiana - czego Kordian nauczył się podczas wędrówki po Europie • Kordian - plan wydarzeń • Znaczenie tytułu - "Kordian..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt