Przeczytaj tekst następnie uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem

Pobierz

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Question from @tosiaadamkiewicz99 - Język angielski4 Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (3.1.-3.6.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.. 2011-11-15 16:28:43; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. DIE U-BAHN VON MORGENUzupełnij lukę w tekście piosenki.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij dialogi 1-2.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne :Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.przeczytaj ponizszy tekst wpisz w kazda luke jeden wyraz z ramki Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.4 Przeczytaj opis ilustracji..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.5.)

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Zadanie 6.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zamień jednostki.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.język angielski - uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami, zadania na poziomie rozszerzonym.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Hi Emma, You asked me about the yesterday s .Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-5 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją Panda733 czeka na Twoją pomoc.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.A.. Uwaga!.

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. ). Zadanie: 1 2.. Uwaga!. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. 2011-11-13 17:36:48; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.3 Przeczytaj tekst.. 2012-04-19 15:53:03; Przeczytaj tekst i wpisz w .Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.)

Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. Uzupełnij każdą luke (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij podane zdania.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst i uzupełnij go, w każdą lukę (1-5) wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki 2012-05-13 20:45:29 Uzupełnij poniższe zdania wstawiając jedno słowo w każdą lukę .Przeczytaj tekst.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. 2011-07-06 21:28:20; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. .Zamień jednostki.Zadanie 8B.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. T h e p h o t o s h o w s a gi rl 1 .1 .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.

Wymagana jest pełna .Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Zadanie 2.. Uwaga: jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz… Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.Zadanie 1.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. 2011-10 .Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). (0-4) Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzną wpisanych wyrazów.. Dodaj swoją odpowiedź i zgarnij punkty.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt