Technik handlowiec kwalifikacje zawodowe

Pobierz

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik handlowiec, realizujące treści z kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej).. Sprzedaż towarów A.22.. Prowadzenie sprzedaży: a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; 2) w zakresie kwalifikacji HAN.02.. Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami .W zawodzie technik handlowiec wyodrębniono dwie kwalifikacje.. Absolwent powinien umieć: czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych;Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) zakresie kwalifikacji HAN.01.. Kwalifikacje: HAN.01.. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych..

Zawód: Technik handlowiec.

Możliwości kształcenia w zawodzie Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie technik handlowiec jest realizowane w klasach pierwszych 4-letniego technikum.PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK HANDLOWIEC 522305 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM KLASA: DRUGA 1.Cele i zadania praktyki zawodowej Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości i doskonalenie umiejętności nabytych podczas zajęć lekcyjnych oraz przygotowanie uczących się do wykonywania przyszłych zadań zawodowych.. Prowadzenie sprzedaży HAN.Technik handlowiec - egzamin zawodowy - Arkusze CKE, Operon - matura, egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny.wykonywania zadań zawodowych: 1) zakresie kwalifikacji HAN.01.. Prowadzenie działań handlowych; Planowane przedmioty zawodowe: Ekonomia w handlu .. Technik handlowiec jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-usługowej posiadając zarówno wiedzę merytoryczną jak i .Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).. Prowadzenie działań handlowych CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych : 1) zakresie kwalifikacji HAN.01.Kwalifikacje w zawodzie: HAN.01..

z o.o. 1.Jeśli tak, to technik handlowiec jest zawodem dla Ciebie!

Prowadzenie sprzedaży: a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; 2) w zakresie kwalifikacji HAN.02.. Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.W CYKLU KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI Z W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI: Prowadzenie sprzedaży.. Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?. Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach.Od roku szkolnego 2019/2020 w zawodzie technik handlowiec wyodrębniono 2 kwalifikacje (podstawa programowa 2019r. ). Praktyka zawodowa ma umożliwić łączenie wiedzy teoretycznej z .Technikum dla młodzieży.. Szkolny plan nauczania:Technik handlowiec Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie O kwalifikacji HAN.01 Prowadzenie sprzedaży Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, jesteś dynamiczny, lubisz rozmawiać i się rozwijać to będziesz świetnym pracownikiem w dziale sprzedaży czy zaopatrzenia.. język angielski.. Prowadzenie sprzedaży i A.22.. Wykonaj prace związane z funkcjonowaniem Hurtowni Dywanów ANGOR sp.. Prowadzenie działań handlowych Zakres ten obejmuje min:TECHNIK HANDLOWIEC KWALIFIKACJE 2019 KWALIFIKACJE 2017 KWALIFIKACJE 2012 TESTY TEORETYCZNE ARKUSZE PRAKTYCZNE KLUCZE I ROZWIĄZANIA Kwalifikacja HAN1 Kwalifikacja HAN2 TESTY OBOWIĄZKOWE: KWALIFIKACJA HAN1 - STYCZEŃ 2020 KWALIFIKACJA HAN1 - CZERWIEC 2019 KWALIFIKACJA HAN1 - STYCZEŃ 2019 KWALIFIKACJA HAN1 - CZERWIEC 2018Umiejętności Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik handlowiec będzie potrafił: • obsługiwać kasy fiskalne, wagi, metkownice i urządzenia biurowe, • prowadzić rozmowy sprzedażowe i obsługę klientów, • prowadzić działania reklamowe i marketingowe, • posługiwać się programami komputerowymi ekonomiczno - handlowymi,Kierunek: Technik handlowiec 522305..

Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.

Prowadzenie działań handlowychKwalifikacyjny kurs zawodowy technik handlowiec umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.. Prowadzenie działań handlowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji HAN.03.. Prowadzenie sprzedaży HAN.02.. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej można uzyskać zawód technika księgarstwa , technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22.. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21.. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych : organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania .Mar 1, 2022Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18.. Prowadzenie sprzedaży i HAN.02.. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać zawód technika handlowca.Technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.. Prowadzenie działań handlowych:Kwalifikacja A22 Prowadzenie działalności handlowej Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik handlowiec (522305)Technik handlowiec - jak zostać Pracę technika handlowca mogą podjąć osoby, które ukończyły technikum handlowe, szkołę branżową o profilu handlowym, policealną szkołę handlową bądź kurs zawodowy..

Prowadzenie działań handlowych:Mając zawód technika handlowca po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21.

Organizowanie sprzedaży 2.. HAN.02 Prowadzenie działań handlowych.. Symbol cyfrowy zawodu: 522305.. Prowadzenie sprzedaży HAN.02.. - Prowadzenie działalności handlowej 1.. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych 2.. HAN.01 Prowadzenie sprzedaży.. KWALIFIKACJE ZAWODOWE.. Zarządzanie działalnością handlową 3.. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.TECHNIK HANDLOWIEC (kwalifikacja A.22 - AU.25 - HAN.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie) UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.. Handlowiec to osoba: która może zostać menadżerem; .. Zakres ten obejmuje: a) wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, b) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.. Prowadzenie sprzedaży; HAN.02.. Firmy czekają na takich przedstawicieli handlowych, pracowników magazynu czy logistyki.TECHNIK HANDLOWIEC 522305 KWALIFIKACJE WYODRĘBNION E W ZAWODZIE HAN.01.. Edukacja kończy się egzaminem, po którym kandydat uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę w zawodzie.Technik handlowiec..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt